Om Dinrev

Dinrev AB är en modern revisionsbyrå med ett personligt engagemang. Vår ambition är att vara en kvalificerad samarbetspartner som ger dig trygghet att utveckla dina affärer.

Företaget etablerades 2009 och har sedan starten arbetat med kvalitet och kontinuitet. Vi tror att trygghet, engagemang och förtroende skapar goda förutsättningar för bra revision och rådgivning. Vi har lång och bred erfarenhet av företagande och kan med vårt yrkeskunnande bidra med råd och stöd i frågor som rör ditt företag eller dig som ägare.

Kvalitet och kompetens

Dinrev arbetar aktivt med kvalitet och kompetensutveckling. Till exempel genomförs vidareutbildning med minst 40 timmar per medarbetare och år. Vi genomför externa utbildningar inom skatt, redovisning, revision och följer flera nyhetsbrev/branschtidningar. Erfarenhetsutbyten med andra revisorer och rådgivare sker också regelbundet. Sammantaget bidrar detta till att vi håller oss uppdaterade med förändringar inom de olika områdena.

Vi är medlemmar i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Förutom rådgivning till sina medlemmar utför FAR kvalitetskontroller med regelbundna intervall, för att säkerställa att arbetet sker i enlighet med gällande lagar, regler och standarder.

FAR · Allmänna villkor om revision

FAR · Allmänna villkor om rådgivning

Nätverk och samarbetspartners

Vårt arbete är många gånger komplext och förändringstakten i omvärlden är hög. Det ställer höga krav på vår egen utveckling, men vi tror också att vårt nätverk är viktigt för att vi ska kunna leverera ett brett spektrum av tjänster till hög kvalitet till dig som kund. Exempel på aktörer som ingår i vårt nätverk är redovisningsbyråer, revisionsbyråer, skatterådgivare, jurister, banker, bolagsbildare/avvecklare. Kompetens- och erfarenhetsubyten sker även regelbundet i frågor som rör utbildning och kvalitet.

Arbetsmiljö och hälsa

Personalen är företagets viktigaste resurs. För oss är det viktigt att det finns balans mellan arbete och fritid. Eftersom en del av vårt arbete är stillasittande arbetar vi även aktivt för och uppmuntrar till aktiviteter som främjar motion och friskvård. Vi har även skapat en trivsam kontorsmiljö och arbetar med ergonomisk analys och hjälpmedel.

Hållbarhet och miljö

Dinrev strävar efter en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling. Vi tror att det skapar trygghet för oss, våra kunder och våra samarbetspartners. Vi arbetar även aktivt med miljöfrågor. Det är viktigt för oss att vår verksamhet är långsiktigt hållbar även för miljön.